O nas

Właściciel

Michal Wygrys posiada długoletnie doświadczenie w rozwoju, zarządzaniu i strategicznym planowaniu w różnych spółkach.

W latach 90 pomagał w budowaniu dywizji napojów Spółki Walmark a.s., gdzie ostatecznie został dyrektorem dywizji spożywczej. W jego erze powstała i rozwijała się marka Relax, będąca nadal numerem jeden na rynku czeskim i słowackim w dziedzinie soków i napojów owocowych. W ramach dynamicznego rozwoju Walmarku stał się członkiem zarządu całej Spółki, prowadził akwizycję Spółki Fontea, a.s.. W 2004 roku brał udział - wtedy już jako mniejszościowy akcjonariusz - w sprzedaży aktywów dywizji spożywczej polskiej grupie Maspex, której roczny obrót plasuje się w granicach ok. 11 mld polskich złotych. Przez dwa lata zajmował tu stanowisko dyrektora na Czechy i Słowację i przeprowadził szeroko zakrojoną restrukturalizację.

W 2008 roku na prośbę grupy inwestycyjnej Benson Oak w ramach zarządzania kryzysowego pomagał w stabilizacji notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie lubelskiej Spółce, Zakładom Chemicznym Permedia, które należały do portfela Bochemii. W 2012 roku uzgodnił przejęcie pakietu kontrolnego akcji tej Spółki, którą w krótkim czasie wycofał z giełdy. W dalszych latach kolejno wykupywał akcje mniejszościowych akcjonariuszy, ostatecznie w 2018 roku uzyskał 100% pakiet akcji. Permedia w okresie sprawowania właścicielskiej kontroli przez Michala Wygrysa zwielokrotniła obroty i stała się Firmą TOP 3 w regionie środkowoeuropejskim. W połowie 2019 roku sprzedał tę polską spółkę produkcyjną, właściwie jej spółkę-matkę MW Chemię, s.r.o. polskiej Spółce LERG S.A., stanowiącej własność Mariana Kwietnia, polskiego miliardera.