Grupa zakupowa

Spółka MWP GROUP zapewnia także kompletny serwis w zakresie negocjacji i ustalenia warunków umownych dla swoich partnerów w obszarze dostaw opakowań kartonowych do pakowania napojów.

Za pośrednictwem grupy zakupowej uzyskują nasi partnerzy korzystne ceny nabycia opakowań kartonowych.

W grupie łączymy kilka ważnych odbiorców opakowań kartonowych, uzyskując w ten sposób znaczący wolumen rocznych odbiorów. Na podstawie tej kumulacji uzyskujemy w drodze negocjacji z dostawcami dla członków naszej grupy wyraźnie niższe ceny nabycia opakowań kartonowych i inne korzystne warunki umowne.

Nasi członkowie należą w chwili obecnej do ważnych przedsiębiorstw spożywczych na rynkach europejskich.

W przypadku zainteresowania możliwością współpracy prosimy o kontakt. Zorganizujemy osobiste spotkanie, podczas którego możemy omówić Państwa pytania i szczegóły oferowanych usług.